Innkalling til årsmøte i Noonanforeningen


Noonanforeningen ønsker med dette sine medlemmer velkommen til årsmøte ved hotell Scandic Gardermoen 9. – 11. mars 2018. Saksliste vil legges ut på hjemmesiden og på Facebook-gruppen 9. februar 2018. Shuttlebuss fra Gardermoen flyplass har nummer S22.

Hvis du har en sak du ønsker å ta opp på årsmøtet kan dette sendes til styret på epostadresse noonan@noonan.no. Beskriv saken du ønsker å ta opp, og skriv gjerne forslag til vedtak. Frist for innsending av saker er satt til 2. mars 2018.

Styret i Noonanforeningen mener at alle medlemmene skal ha lik sjanse til å være med å bestemme i foreningens høyeste organ og vil derfor dekke reise og opphold. Reisen må foregå på rimeligste måte.

Påmelding skjer til Einar Fiksen, epost: einar.fiksen@gmail.com innen 21. februar 2018.

På vegne av styret
Vemund Kjørsvik
Leder i Noonanforeningen

Jeg vil dele: