Syndromet


Personer med Noonan syndrom har rett til støtte til tannbehandling. Diagnosen ligger inne på Helfos a-liste over diagnoser som har krav på støtte. Nærmere informasjon finner du på helsenorge.no. Tidligere LEOPARD syndrom står også på listen, men det gjør dessverre ikke Costello og CFC.

Støtte til tannbehandling


Møt Eline Kjørsvik. Hun er femten år og har Noonans syndrom. Her beskriver hun hvordan hun opplever å leve med diagnosen. Eline ønsker at andre skal vite hvordan det er, og hvordan hennes dysleksi gir skrivefeil. Vi gjengir derfor teksten hennes uredigert. Jeg har bestandig lurt på hvordan det er å leve et liv uten en […]

Bare litt annerledes


Noonan syndrom er en sjelden diagnose, med antatt forekomst på 0,4-1 promille av befolkningen. Detaljert info om syndromet finner du ved å følge linken under, til Frambu senter for sjeldne diagnoser.   Info om Noonan Syndrom

Informasjon om Noonan syndromet