Årsmøtet 2019


Årsmøtet for Noonanforeningen blir i år avholdt på Thon hotel Oslo Airport 22. – 24. mars 2019. Buss S22 kjører dit fra Gardermoen. Se ellers vedlegg (klikk her) for nærmere informasjon om påmelding og frister.

Saksliste kommer senere.

Jeg vil dele: